چهارمین مرحله از چرخه موفقیت دمینگ act  یا اصلاح می باشد . در این مرحله برای اصلاح باید روش تحلیل آزمون را بیان نماییم . در تحلیل آزمون از روش پرش سه گام استفاده می نماییم .

گام اول :علل غلط زدن یا نزدن تستها مشخص گردد.

علل غلط زدن =( E =اشتباه )

 • نخواندن درست صورت سوال
 • نفهمیدن درست صورت سوال
 • نخواندن درست کلیه گزینه ها
 • نفهمیدن درست کلیه گزینه ها
 • اشتباه در فرمول
 • اشتباه در تیپ شناسی (راه شروح حل مساله)
 • اشتباه در مسیر حل مساله
 • اشتباه در نتیجه گیری – عدد گذاری ومحاسباتی – بی دقتی
 • اشتباه افقی
 • اشتباه عمودی
 • کثیف کاری
 • ترکیبی

علل نزدن =N) = نزده)

 • نرسیدن به سوال
 • شک کردن
 • اصلا یاد نگرفتن
 • نرسیدن برای حل سوال در برگشت (سوالات x زده شده)

پس از تعیین موارد اشتباه برای هر سوال (E) چگالی  Eهای هر مرحله را به دست می آوریم . مثلا ممکن است ۵ مورد اشتباه محاسباتی ، ۴ مورد اشتباه در مسیر حل ، ۶ مورد در نخواندن درست گزینه ها ، ۳ مورد اشتباه در فرمول و یک مورد افقی و در موارد دیگر اشتباه نداشته اید ابتدا علل بیشترین اشتباهات خود را برطرف مینماییم .

اصل پارتو : بر طبق قانون یا اصل پارتو در صورتی که ۲۰درصد اصلی ترین مشکلاتمان را حل نماییم ۸۰ درصد در راندمانمان تغییر ایجاد می شود. مثلا در مورد فوق E3 و E8 بیشترین علل اشتباه ما بوده است که ابتدا باید این موارد را حل نماییم .

گام دوم: در این مرحله جدول ارزیابی دروس عمومی را به دقت پر می نماییم .

آزمون     /   / آزمون     /   / آزمون     /   / آزمون     /   / آزمون     /   / موضوع درس
غلط نزده درست غلط نزده درست غلط نزده درست غلط نزده درست غلط نزده درست
قرابت معنایی ادبیات
آرایه
زبان فارسی
لغت
املا
تاریخ ادبیات
ترجمه و تعریب عربی
درک مطلب
شکل
تحلیل الصرفی
قواعد
متن دین و زندگی
پیام آیات
ترکیبی
لغت زبان

انگلیسی

گرامر
cloze
Reading

 

گام سوم: تهیه کلاسور تحلیل آزمون که بهتر است از کلاسور های طبقه بندی شده استفاده کنیم . به این منظور برای هر درس لیبل مشخص آن درس را در صفحات جدا کننده می چسبانیم و برای هر درس تعدادی کاغذ مناسب قرار میدهیم .

در تحلیل سوالات مواردی که با اشتباهات تکنیکی رو به رو میشویم ( مثل اشتباه عمودی و محاسباتی و … ) برای حل مشکل از روش دکتر کاواشیما ( کتاب ورزش ذهن به همین سادگی ) استفاده می کنیم . این موارد نیازی به نوشتن در کلاسور تحلیل آزمون را ندارند. 

در مواردی که اشتباه علمی است اگر مبحث توصیفی و استفهامی است مورد درست گزینه اشتباه را ابتدا به شکل کاملا مفهومی یاد گرفته ، در صورتی که اطلاعات بیشتری برای آن موضوع می خواستیم پاراگراف مربوطه را به طور دقیق مورد مطالعه قرار می دهیم .(در دروسی مثل زیست ، شیمی، دین و زندگی، منطق و فلسفه و ….)

اما در مباحثی مثل آرایه های ادبی ابتدا آرایه مربوطه را به شکل مفهومی یاد گرفته سپس نمونه مشخصی از آن آرایه را یاد گرفته ۵ تست از آن آرایه در همان موقع حل کرده و از فردای  آن روز هر روز یک تست نمونه از آن آرایه حل می نماییم .

یادمان باشد که تحلیل آزمون با ارزیابی آزمون متفاوت است تحلیل از حل می آید یعنی باید پس از شناخت مشکل آن مشکل را حل کرد و با نوشتن تست اشتباه به تنهایی مشکل معمولا حل نمی شود.

اما در مباحث کاربردی تحلیلی ( مسایل) روش تحلیلی به شکل زیر است :

پس از آنکه علت غلط زدن مشخص شد در صورتی که علت علمی باشد و نه تکنیکی نمونه سوال را در کلاسور نوشته و از همان تیپ مسیله مربوطه چند نمونه دیگر حل می نماییم تا مشکل را برای خود حل کرده باشیم .

 

مباحث توصیفی

 

مباحثی هستند که علت و چرایی ندارند.
مثل تاریخ ادبیات ، لغات ، املا ، بعضی قسمت‏های معارف ، بعضی قسمت‏های عربی،بعضی قسمت‏های زیست، بعضی قسمت‏های شیمی، بعضی قسمت‏های تاریخ و جغرافیا و… .

مثلا خواجه عبدالله انصاری در قرن پنج می‏زیسته است. چرا؟ ندارد

یا کلمه‏ی ضیاء به معنای روشنایی است و ضیاع به معنای زمین کشاورزی.

نوترون را چادویک کشف کرد

SO42– = سولفات ، SO3-= سولفیت ،S2– = سولفید

یادگیری این مباحث با :

۱-تکرار : با دو روش لایتنر و ابینگ هاوس آشنا شویم . در روش لایتنر از تکرار در فواصل زمانی یک ، دو ، چهار ، هشت ، شانزده روز ( که تصاعد هندسی می سازند) برای ماندگاری در حافظه بلند مدت استفاده می شود. این روش برای حفظ لغات زبان ، ادبیات ، عربی ،تاریخ ادبیات ،فرمول ها مناسب است .

در این روش تنها یک اشتباه در هر یک از مراحل باعث برگشت به اولین روز می شود.

۲-پرسش : یکی از راهکارهای مناسب برای حفظ موارد مختلف پرسش از آموخته هاست که می توان از اعضای خانواده دوستان و یا حتی پرسش از خود ( با ضبط صدا ) این کار را انجام داد .

۳-تداعی معانی : در این روش با استفاده از تکنیک تصویر سازی به شکلی که تصویرها به حالت طنز و جذاب و داستان گونه باشند بهتر در حافظه بلند مدت جای می گیرند. مثال:

کتاب های عطار نیشابوری: تصور کنید در یک عطاری (عطار نیشابوری) در حال تدریس درس منطق هستید (منطق الطیر) در اواسط درس یک دانشجو تلویزیون را روشن کرده و میخواهد سریال مختار (مختار نامه) را ببیند از این وضعیت آشفته یکی از اولیا ناراحت شده و به بقیه تذکر ( تذکره الاولیا) می دهد .دانش آموزان پس از این اتفاقات بسیار ناراح شده گویا مصیبت (مصیبت نامه) دیده اند. دست بر آسمان بلند کرده و دعا می کنند الهی (الهی نامه) همه شما بمیرید.

۴-رمزگذاری : در شیوه رمز گذاری ابتدای کلمات مورد نظر را بهم وصل کرده و با آن کلمه یا جمله ای خاص

می سازند. مثال بناس زنق در فیزیک یا فرمول نعمت در فیزیک و در شیمی ، هلینا کرباسی فر

 1. طبقه‏بندی : در مباحثی مثل تاریخ ادبیات و دستگاه ها در زیست شناسی و… می تواند موثر باشد
 2. تست زدن : در مباحث توصیفی ارزش یادگیری کمی دارد اما برای تثبیت و ارزیابی روشی مناسب است.

 

مباحث استفهامی:

مباحثی هستند که برای آنها علت و چرایی وجود دارد.
مثل قرابت‏معنایی ، آرایه‏ها ، بیشتر زبان‏فارسی ، پیام آیات ‏و‏ روایات و روابط علت و معلولی در معارف ، درک‏مطلب و ترجمه در عربی،
Reading و ‏Cloze Test در زبان، مباحثی از فیزیک، شیمی، زیست، فلسفه و…

یادگیری این مباحث با مفهوم سازی و سپس تست مستمر و فراوان است.

مثلا هرشب ده تست قرابت و پنج تست آرایه و زبان فارسی ، روز در میان ۱۰ تست ترجمه و تعریب عربی + یک درک مطلب و روزهای مقابل آن Reading و cloze test  می زنیم.

 

مباحث کاربردی-تحلیلی

مسائل مختلف مطرح شده در دروسی مانند : ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، اقتصاد و … بیشتر جنبه ی کاربردی –

تحلیلی دارند ( سطح سوم و چهارم بلوم ) یعنی نه تنها ما باید مفاهیم اولیه را درک کرده باشیم بلکه باید کاربرد آن

مطالب را در حل مسائل یاد داشته باشیم . سپس با تحلیل ( حل کردن و تجزیه کردن ) مساله را حل نماییم . در حل

مساله ها سه مرحله دیگر را هم بهتر است بدانیم .

الف- شروع حل مساله (با تیپ شناسی)

ب- مسیر حل مساله

ج– نتیجه گیری ( معمولاٌ با عدد گذاری است )

در آزمون های چهار جوابی باید همه ی سه مرحله را درست انجام دهیم زیرا با اشتباه در هر مرحله ممکن است حتی

امتیاز منفی کسب کنیم .

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟