1. شناخت ابزارهای آموزشی

2. برنامه ریزی تحصیلی

3. برگزاری امتحان های موضوعی

4. آموزش روش های صحیح مطالعه دروس

5. مشاوره تلفنی

6. آموزش تکنیک های تست زنی

7. آموزش مدیریت آزمون

8. آموزش تحلیل آزمون و کارنامه

9. کمک به افزایش انگیزه در مطالعه

10. روش های تمرکز بهتر در مطالعه

11. آموزش کنترل تکانه های اضطرابی ، وسواس در مطالعه و نا امیدی

12. آموزش فرایند صحیح یادگیری برای هر مبحث و به تفکیک دروس

13. کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

14. پشتیبانی علمی با برترین های کنکور سراسری سال های اخیر

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟