استفاده از منابع درسی و مطالعاتی برای هر فرد بسیار مهم می باشد و صرفا گوش کردن به توصیه های نفرات برتر کنکور و یا دوستانی که از مطالعه یک کتاب نتیجه گرفته اند نتیجه بخش نخواهد بود.

انتخاب یک منبع مطالعاتی مناسب به سطح فعلی شما ، سرعت یادگیری شما و میزان توانایی شما در مطالعه دروس و همچنین در دست داشتن کتابی با بیان روان و شیوا مرتبط می باشد.

بهترین فردی که می تواند مشاوره و راهنمایی مناسبی برای شما داشته باشد شخصی است که آگاهی کامل به کلیه کتاب ها و dvd  های آموزشی موجود و سبک نگارش آنها و همچنین سطح کتاب های کمک آموزشی داشته باشد.

مشاورین گروه آموزشی آلفا به شما کمک می کنند تا بهترین و مناسب ترین منابع آموزشی مورد نیاز ویژه خودتان را تهیه کنید.

برای گرفتن مشاوره منابع آموزشی می توانید از طریق راه هایی ارتباطی ما با ما در تماس باشید.