گروه آموزشی آلفا دارای جلسات مشاوره حضوری با مدت زمان 45 و 60 دقیقه می باشد که در این جلسات علاوه بر صحبت درباره مسائل انگیزشی و روانشناختی به مسائل درسی و برنامه ریزی تحصیلی ، تغذیه و ورزش نیز می پردازد تا با مشاوره جامع به حل مشکلات دانش آموزان عزیز پرداخته شود. برخی از خدمات این مرکز در جلسات حضوری شامل :

 • 1 ) شناخت ابزارهای اموزشی
 • 2 ) برنامه ریزی تحصیلی
 • 3 ) برگزاری امتحانات موضوعی
 • 4 ) آموزش روش های صحیح مطالعه
 • 5 ) آموزش تکنیک های تست زنی
 • 6 ) آموزش مدیریت آزمون
 • 7 ) تحلیل آزمون و کارنامه
 • 8 ) ایجاد انگیزه
 • 9 ) کنترل تکانه های اضطرابی ( وسواس ، خشم و پرخاشگری و … )
 • 10 ) آموزش فرآیند صحیح یادگیری
 • 11 ) معرفی منابع آموزشی
 • 12 ) تغذیه مناسب و ورزش